Кражба

Разкриване на кражба

Разкриване на кражба..

Изневяра

Разкриване на Изневяра

Разкриване на Изневяра..

Насилие

Разкриване на насилие

Разкриване на насилие..

Престъпления

Разкриване на престъпления

Разкриване на престъпления..

Какви негативни действия на кандидати и служители се проверяват с полиграф?

familypreemployment screeningtheft1

Всички възможни негативни действия и поведения.

Всяка фирма или организация ими специфика в начина си на работа. Ние ще ви помогнем да съставим въпросите в теста, както и да избере най-подходящия за вас тест.

В зависимост от дейността на организациите или фирмите, видовете негативни действия за проверка се конкретизират.

Списък за негативни действия, за които се прилагат полиграфски проверки на кандидати за работа или служители:

familypreemployment screeningtheft1

По принцип всички възможни негативни действия и поведения.

В зависимост от дейността на организациите или фирмите, видовете негативни действия за проверка се конкретизират.

Списък за негативни действия, за които се прилагат полиграфски проверки на кандидати за работа или служители:

 • Наркотици – използване, притежание, търговия
 • Алкохол – проблеми, шофиране в нетрезво състояние
 • Криминални прояви
 • Фалшифициране на документи:

- молба за кандидатстване;
- личен статус;
- образователен статус;
- психичен статус;
- здравен статус;
- квалификационен статус;
- професионален статус;
- пари;
- счетоводни;
- застрахователни;
- имотно състояние.

 • Сексуални акцентуации или престъпления
 • Палеж
 • Хазарт
 • Корупция
 • Мотив за постъпване или оставане на работа
 • Кражба на предмети или консумативи, финансови средства
 • Измами
 • Опазване на тайна, класифицирана информация
 • Агресивност
 • Задлъжнялост
 • Изрядност при задължителни плащания