Какви негативни действия на кандидати и служители се проверяват с полиграф?

familypreemployment screeningtheft1

Всички възможни негативни действия и поведения.

Всяка фирма или организация ими специфика в начина си на работа. Ние ще ви помогнем да съставим въпросите в теста, както и да избере най-подходящия за вас тест.

В зависимост от дейността на организациите или фирмите, видовете негативни действия за проверка се конкретизират.

Списък за негативни действия, за които се прилагат полиграфски проверки на кандидати за работа или служители:

Прочети още...

При какви инциденти се използва полиграфа?

djebchii2employee-theft-430jve041610DomesticViolence

Списък на инциденти, при които се прилага полиграфска проверка:

Прочети още...